Giriş yap
Kayıt ol

        T.C.

1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

Dosya Esas No:

BORCA İTİRAZ EDEN

(BORÇLU)           :

 ALACAKLI            :

TEBELLÜĞ TARİHİ :

 KONU                    : Ödeme emrine itiraz ettiğimin bildirilmesi
dileğidir.

 AÇIKLAMALAR :

 1. Yukarıda numarası yazılı dosyadan tarafıma ilamsız takip mahsus
yolla takip yapılmış ve ödeme emri gönderilmiştir. Yasal süresi içinde
itirazlarımı sunuyorum.

2. Alacaklı görünen tarafa herhangi bir borcum yoktur. Benim herhangi
bir ticari faaliyetim olmadığı gibi alacak iddiasında bulunan ile
aramızda bir ticari ilişki olmamış, ve sözleşme yapılmamıştır. Bu
nedenle takibe, borca, ödeme emrine, faiz oranına ve işlemiş faize
açıkça itiraz ediyorum.

,a benim herhangi bir borcum bulunmamaktadır.İlgili senet nakden değil
MALEN olduğu halde malen yazılı bölüm karalanmıştır.Üstelik senette
herhangi bir kefil olmadığı halde kefil gibi gösterilmiştir.Bütün bu
delillerden hareketle ilgili senet geçersizdir.

SONUÇ        : Bu nedenle, icra takibine, ödeme emrine, ana para ve
faize, faiz oranına, borca itiraz etmiş olduğumdan hakkımda açılan icra
takibinin durdurulmasına karar verilmesini takip giderleriyle ücreti
vekaletin alacaklıya yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederim
talep ederim.

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78