Giriş yap
Kayıt ol

        … HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

 

 

DAVACILAR                      : 1-

 

   2-

 

   3-

 

VEKİLİ                                
 :

 

DAVALI                               :

 

KONU                                  
 : Ölümün ve ölüm tarihinin tespiti talebinden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR               :

 

1- Davacı müvekkillerim nüfus kayıtlarında sağ olarak
görünmesine karşın gerçekte …/…/… tarihinde vefat eden
…’... mirasçılarıdır. ... başkaca mirasçısı yoktur.

 

2- Ölümünün tespitini istediğimiz muris
…,  …/…/….tarihinde trafik kazası neticesinde  …
hastanesinde ölmüştür. Bu durum ile ilgili hastane kayıtları ve
doktor raporları mevcuttur. Tanık beyanlarıyla da destekleyeceğimiz
durumun tespiti gerekmektedir.

 

¤

¦

¨

ª

®

 

¢

¤

¦

ª

¬

¦

ª

¢

 ¢

¦

Müvekkillerimin mirasçısı olduğu …’... ölümünün tespiti ve
nüfus kayıtları... düzeltilmesi için sayın Mahkemeye başvuru
zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER       : Türk Medeni Kanunu, Nüfus Kanunu ve
ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER        : Nüfus kayıtları, trafik kaza
tutanağı, hastane kayıtları tanık

  beyanları, zabıta soruşturması ve diğer yasal deliller.

 

SONUÇ VE
İSTEM                        : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle müvekkillerin müşterek murisleri
…’nın ölümünün tespitine ve nüfus kayıtlarının
düzeltilmesine karar verilmesini saygıyla müvekkiller adına arz ve
talep ederim. .../…/…

 

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78