Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ASLİYE  HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

                                                               ………..

 

 

DAVACI                      : ……

VEKİLİ       :         :.

DAVALIlar          :1-Nüfus Müdürlüğü -…….

2- davacının sağ olan anne, baba ve kardeşleri

KONUSU             : Nüfus kaydının düzeltilmesi

OLAYLAR             :  1- Davacı müvekkil,30.04.1960 doğumlu
olup,Mersin’de dünyaya gelmiştir.Müvekkilin bir başka kardeşi daha
olup,bu kardeş, nüfus kayıtlarında sağ olarak görünmesine karşın
gerçekte doğumdan kısa bir süre sonra bebekken ölmüştür.

2-Müvekkil yaşadığı sürede çeşitli kezler nüfus kayıtları çıkartmasına
karşın, ölü bebek nüfus kaydında gözükmemiştir.Müvekkil 10.07.1981
tarihinde askere gitmiş,10.03.1983’te terhis olmuştur.

3-Müvekkil emekli olmak için eksik hizmetlerini tamamlamak adına
,askerliğini saydırmak istediğinde askerlik yaptığına dair belge almaya
Mersin Akdeniz Askerlik Şubesi’ne başvurmuştur.Ancak Akdeniz Askerlik
Şubesi, 07 Ocak 2015 tarihli yazı ile: müvekkilin kaydının sistem
üzerinden yapılan sorgulamada bulunamadığını,,kimlik paylaşım sisteminde
yapılan sorgulamada ise aynı kimlik bilgilerini taşıyan iki ayrı
TC.kimlik numarası ile kayıtlı Ahmet …… olduğunu,Akdeniz Nüfus
Müdürlüğü’nce yapılan yazışmada müvekkilin mükerrer kaydının olduğunun
tespit edildiğini bildirerek, kayıtlarının kontrol edilerek müvekkilin
iki adet kaydının olup,olmadığının bildirilmesi için  …… İlçe Nüfus
Müdürlüğü’ne başvurmuş ve bu yazının ekine; Akdeniz Nüfus Müdürlüğü’nden
çıkarttırmış olduğu nüfus kayıt örneklerini de eklemiştir.İki adet Ahmet
….. gözüken nüfus kaydında müvekkilin baba adı,babasının doğum tarihi,
askerlik yaptığı süreler ve müvekkilin adresi doğru olmasına rağmen
doğum tarihi ve TC.numarası farklıdır.

4-Akabinde Akdeniz Askerlik Şubesi,  03.02.2015 tarihinde, askerlik
işlemleri yönünden bir sakıncasının olmadığını gösterir bir belgeyi
müvekkile vermiştir.Fakat bu belgede müvekkilin baba adı,babasının doğum
tarihi, askerlik yaptığı süreler ve müvekkilin adresi doğru olmasına
rağmen, doğum tarihi ve TC.numarası farklıdır.Zira bu belgede sanki
askerlik hizmetini yapan müvekkil değil de henüz bebekken ölen kardeş
gibi gözükmektedir.

 5- Ölümünün tespitini istediğimiz ……………… TC Kimlik numaralı Ahmet…..
daha bebekken ölmüştür.Ancak bu bebeğin nüfusa ölüm kaydı düşmemiştir.

 6- Müvekkilimin gerçekte yaşayan, ailenin ……………. TC numaralı Ahmet
ismindeki tek oğlu olduğunun ve askerlik görevini yapan kişinin de
müvekkil olduğunun, farklı …….kimlik numaralı diğer Ahmet……. bebekken
öldüğünün ve askerlik yapmasının mümkün olmadığının tespit edilmesi için
sayın Mahkemeye başvuru zorunluluğu doğmuştur.

İSTEM SONUCU                 :Yukarıda belirtilen nedenlerle, 1961
doğumlu …………….TC.numaralı olup,1 yaşından önce bebekken ölen Yusuf
Altınışık’ın öldüğünün tespiti ile nüfusa tesciline karar verilmesini
vekaleten  saygı ile dilerim.30.04.2015.

                                                              
                                                               Davacı
Vekili

                                                                             
                            Av