Giriş yap
Kayıt ol

        PÖTÜRGE NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

DAVALI :

KONU : Haklı neden sebebiyle isim tashihi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1. Öncelikli olarak her ne kadar nüfus kayıtlarında “……………” ismiyle
kayıtlı olsam bile ailem ve yakın arkadaş çevrem tarafından ‘’…..’ ön
adım kullanılmamakta yalnızca ‘...’’ adı ile tanınmaktayım. ( Delil:
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği) ( Bu husus tanık anlatımları ile ispat
olunacaktır.)

2. Bu durum gerek iş hayatımda, gerekse sosyal yaşantımda bir takım
karışıklıklara neden olmakta ve hayatımı zorlaştırmaktadır.

3. Ayrıca ülkemizde son dönemde yaşanan mevcut terör olayları akabinde
ön adım olan ‘’…..’’ ismi hali hazırda toplum tarafından hoş
karşılanmamakta ve sosyal yaşantımı olumsuz etkilemektedir.

4. Medeni Hukuka göre ismin tashihinin haklı sebeplere dayandırılması
gerekmektedir. Bu bağlamda tarafımın sosyal yaşantıda yalnızca ‘’
...’’ ismi ile tanınması ve ülke gündeminde yaşanan olaylar birlikte
değerlendirildiğinde ön adımda ‘’……’’ isminin bulunması şahsım nazarında
katlanılmaz bir hal almıştır ve

5. Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle nüfus kayıtlarında ‘’ şaban
poter” olarak geçen adımın ‘’……’’ ön adı kaldırılarak “şaban poter
olarak değiştirilmesi için Sayın Mahkemenize başvurmak zorunluluğu
tarafıma hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : MK. NK. HUMK ve diğer ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kayıtları, tanık beyanları, Vukuatlı Nüfus kayıt
örneği ve bilcümle kanuni deliller.

NETİCE VE TALEP :

Açıkladığım sebeplerle; nüfusta “…… şaban poter” ismiyle kayıtlı olan
adımın “şaban poter ” olarak değiştirilmesini ve bu ad değişikliğinin
nüfus kayıtlarıma teşmiline karar verilmesini saygıyla arz ve talep
ederim.20.09.2016

DAVACI

…… şaban poter

EKİ :

-Nüfus Cüzdan Sureti

TANIKLAR :

1-) …………..

2-)……….

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78