Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          …………………..Noterligine,

Elimizde hazır bulunan ‘’İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin Tespit ve
öneri defteri’’tasdik edilip onaylandıktan sonra şirketimizin çalışanı
olan ……………………. kimlik Nolu …………… teslim edilmesini arz ediyorum.