Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          … AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI				:

VEKİLİ				:

DAVALI				:

KONU	: Nişanın Bozulması Sebebine Dayanan … TL. Maddi Tazminat
İstemimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR			:

1-) Müvekkilim … … ile davalı … … bundan … yıl önce
…/…/… tarihinde nişanlanmışlardır. Nişanlılık
dönemlerindeki ilişkileri gayet iyi olmasına karşılık davalı …
… ortada hiçbir neden yokken ve hiçbir gerekçe göstermeksizin
yaklaşık … ay önce nişanı bozduğunu müvekkilim … …’e
bildirmiş ve davalı, müvekkilimle nişanı bozduktan kısa bir süre
sonra bir başkası ile nişanlanmıştır.

2-) Nişanın aileler arasında da resmen bozulmasından sonra,
müvekkilim evlenecekleri ümidiyle ….. Mobilya Mağazacılık A. Ş.
den taksitle aldığı … marka 2 adet halı, … marka … modeli
yatak odası takımı, … marka … modeli yemek odası takımını
mağazaya iade etmek zorunda kalmış, nişanın bozulmasına kadar olan
sürede ödedikleri ….. TL. miktarı mağaza sahiplerinden istemesine
rağmen geri alamamıştır. 

3-) Mağaza sahiplerine ödenen peşinat bedeli de dahil olmak üzere
toplam …. TL. miktarı müvekkilime iade etmemelerinden dolayı
uğranan zarar bedelini davalıdan tahsil etmek için dava açma
zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER		: 4721 S. K. m. 120 ve ilgili mevzuat.

j

n

ˆ

刀

:

<

B

T

Œ

œ

ª

¬

Ö

æ

è

ø

beyanları, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının
araştırılması, müvekkilime ait doktor raporları,   tanık
beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM			: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,
davalının ortada hiçbir neden yokken nişanı bozmasından dolayı
müvekkilimin uğramış olduğu ….. TL. lik maddi zararların
karşılığı olarak … TL. maddi tazminatın dava tarihinden
işleyecek kanuni faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama
giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar
verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …

Davacı Vekili

Av.