Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                 
         :

 

VEKİLİ                                
            :

 

DAVALI                                 
          :

 

KONU                                  
             : … TL. Maddi Tazminat İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) ...  ile davalı …/…/… tarihinde
nişanlanmıştır. ...in amacı evlenmek ve mutlu bir yuva
kurmaktı.

 

2-) ... nişanlandığı sırada … TL. maaş ile …
firmasında çalışmaktaydı. ...in ayrıca … Bankası’nda
… TL. parası vardı. ... davalını isteği üzerine işten
ayrılmış ve yine davalının isteği üzerine bir daire kiralamış
ve ev eşyalarını satın almıştır. ... bunlar için … TL.
harcamıştır.

 

T

V

X

Z

`

Ä

Æ

È

Ê

Ò

V

Z

Æ

Ê

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

 ... davalının hareketlerinde şüphelenmiş ve başka bir
kadınla aldatıldığını öğrenmiş. ... bu durumu
olgunlukla karşılamış fakat davalı hiçbir açıklama yapmadan
nişanı bozmuştur. Bu nedenle dava açılma zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 120
ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : Kira
sözleşmesi, kira makbuzları, faturalar, bilirkişi incelemesi, tanık
beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, … TL. tazminatın
ödenmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar
verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78