Giriş yap
Kayıt ol

         

............. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE

                                    
............................

DAVACI	A

VEKİLİ	V

DAVALILAR	...

DAVA KONUSU	Nişan bozmadan dolayı nişan hediyelerinin varsa aynen,
yoksa bedellerinin tahsili istemidir.

OLAYLAR	Müvekkilim A ile davalı ..., bundan iki yıl önce
nişanlanmışlardır. Ancak, ... herhangi bir neden yok iken nişanı
bozmuştur. Nişanlıların tekrar bir araya gelme olanağı artık
sözkonusu değildir.

 

Müvekkilim nişan hediyesi olarak verdiği eşyaların kendisine
iadesini istemektedir.

 

Geri istenilen hediyelerin dökümü:

          …….

          …….

L

N

^

®

°

È

Ê

~

‚

瑩☞⤊؀Yukarıda açıklanan nedenlerle, dökümü yapılan nişan
eşyasının aynen iadesini; aynen iadesi mümkün olmadığı takdirde
bunların toplam değeri olan …… TL’ nin ödenmesine karar
verilmesini ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya
yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. 

 	DAVACI VEKİLİ

 

EK	1) Onanmış vekaletname örneği

2) Anılan faturalar.

(4721 s. MK. m. 118, 120, 121, 122)

 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78