Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                 
         :

 

VEKİLİ                                
            :

 

DAVALI                                 
          :

 

KONU                                  
             : Nişan Hediyelerinin İadesi Veya
Bedellerinin Tahsili İstemi .

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde nişanlanmıştır.
Müvekkilim nişan hediyesi olarak aşağıda belirttiğimiz eşyaları
vermiştir.

 

2-) Davalı şahıs ile müvekkilimin ilişkisi gayet güzel devam
etmekte iken davalı hiçbir neden göstermeksizin nişanı bozmuştur.
Nişan bozulmasına rağmen davalı şahıs müvekkilimin vermiş
olduğun hediyeleri geri iade etmemiştir.

 

º

¼

¾

À

Æ

‚

„

†

ˆ

¼

À

„

ˆ

帀풄愍̤摧僎 ᐀Bu nedenlerle dava açılması zorunlu hal
almıştır. Dava konusu nişan hediyelerini aşağıda belirtmekteyiz.

 

Hediyeler:1) …

      2) …

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 122
ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : Faturalar,
bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, nişan hediyelerinin
aynen alınarak müvekkilime iadesine, eşyaların aynen iadesi mümkün
olmazsa hediyelerin bedeli olan …TL.’nin tahsiline, yargılama
giderlerinin davalıya yükletilmesine,   karar verilmesini Yüce
Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78