Giriş yap
Kayıt ol

        ………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI       : A

VEKİLİ         :V

DAVALILAR    : 1) B

                 2) C(kayyım)

DAVA KONUSU :Nesebin reddine karar verilmesi talebidir.

OLAYLAR      : 1) Müvekkil ile davalı B 1985 yılında
evlenmişler ve evlilikleri esnasında C adlı bir kız çocuğu
dünyaya gelmiştir.

                 2) “C” ismi verilen kız çocuğu
davalının bir başka erkek ile ilişkisinden dünyaya
gelmiştir.Nesebin reddi için dava açma gereği doğmuştur.

             

                 3)Çocuğa kayyım tayini için Sulh
Hukuk Mahkemesine tezkere yazılması gereği vardır.

HUKUKSAL NEDENLER: MK , HMK , sair mevzuat

®

0

2

ˆ

:Nüfus kaydı, tanık beyanı,doktor raporu,her türlü delil.

İSTEM SONUCU :Yukarıda sunulan nedenlerle müvekkilin çocuğu olmayan
C’nin nesebinin reddine ,yargılama giderleri ile ücreti vekaletin
davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep
ederim.

                                    
                  Davacı Vekili

EKİ:

-Onaylanmış vekaletname örneği

-Anılan belgeler


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78