Giriş yap
Kayıt ol

        …ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

 

 

 

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                                
 :

 

DAVALI                               :

 

KONU                                  
 : Aylık nafakanın kaldırılması, bu talebimiz kabul edilmez ise
…-YTL ye indirilmesi isteminden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR               :

 

1- Müvekkilim davalı babasına  ….. Mahkemesinin …. gün ve …
sayılı ilamıyla her ay ….TL nafaka ödemektedir. Ancak müvekkil
yakın zamanda geçirdiği bir trafik kazası
neticesinde  çalışamayacak duruma gelmiş ve kendisi bakıma
muhtaç hale gelmiştir. Müvekkilimin çalışamaz raporu dilekçemiz
ekindedir. Müvekkilin başkaca da bir geliri yoktur.

 

Z

\

^

`

d

f

\

`

 Daha önce takdir edilen nafakanın kaldırılmasını, Mahkemenizce bu
istemimiz kabul edilmediği takdirde aylık nafakanın… TL ye
indirilmek suretiyle azaltılmasını talep etmek için Sayın
Mahkemenize başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.

 

 

H. NEDENLER                   : Türk Medeni Kanunu
ve ilgili mevzuat.

 

 

H. DELİLLER                     :Tanık
beyanları, Hastane ve Doktor Raporları, … Mahkemesi  … gün ve
… sayılı kararı ve sair yasal deliller.

 

 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığımız  ve yargılama
esnasında re’sen göz önüne alınacak nedenlerle nafakanın
kaldırılmasına, olmadığı takdirde nafakanın azaltılarak ….TL
ye hükmedilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep
ederim…../…./…..

 

DAVACI VEKİLİ

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78