Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

      ……NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE

										

YAKINAN (ALACAKLI)	: 

VEKİLİ			: 

 

ŞÜPHELİ (BORÇLU)	: 

SUÇ	: Nafaka İlamının Gereklerini Yerine Getirmeme.

SUÇ TARİHİ		: 

AÇIKLAMALAR		:

1. Müvekkilimiz ile şüpheli (borçlu), ….tarihinde evlenmiş ve …
tarihinde …isimli çocukları olmuştur. Ancak, müvekkilimiz ve
şüpheli (borçlu) ….Aile Mahkemesi’nin …tarih ve ….Esas
….Karar sayılı kararı ile boşanmışlardır. 

2. Aile Mahkemesi’nin vermiş olduğu ilamda, şüpheli (borçlunun)
çocukları ….için aylık …. TL. iştirak nafakası ödemesine
karar verilmiş olmasına rağmen şüpheli (borçlu), ilam gereği
ödemesi gereken aylık ….TL. nafakayı aylardır ödememektedir.

3. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun, 5358 sayılı İcra ve
İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15. Maddesi
ile değişik “Nafakaya İlişkin Kararlara Uymayanların Cezası”
başlıklı 344. Maddesinde;

“Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun,
alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar
verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine
getirilirse, borçlu tahliye edilir.”düzenlemesi yer almaktadır.

:

>

@

B

D

†

’

Ò

Ö

ì

ð

ò

"

h

ha

<

>

$

&

␃愃̤摧䧼¼ጀ"

&

(

*

,

0 için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER	: 2004 S. K. m. 344 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER	: …..Aile Mahkemesi’nin …. tarih ve 

… Esas – …. Karar sayılı kararı, tanık beyanları ve diğer
deliller.

SONUÇ VE İSTEM 	: Yukarıda açıklanan nedenlerle şüphelinin
(borçlunun), nafaka ilamını yerine getirmemesinden dolayı 2004
sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca hapisle
cezalandırılmasına, yargılama giderlerinin karşı tarafa
yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep
ederiz.

                                    
      Şikayetçi (Alacaklı) Vekili

E K İ	      :

1. Vekaletname.

2. Mahkeme ilamı.

																	     		

 PAGE  

 PAGE  1