Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İZMİR İCRA CEZA YARGIÇLIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ 	:	SANIK 	:	

KONUSU	:	NAFAKA BORCUNU ÖDEMEYEN SANIĞIN HAPİSLE CEZALANDIRILMASI
DİLEĞİDİR.TAKİP DOSYASI	:	İZMİR 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ……. E.AÇIKLAMALAR  :

1- Borçlu-sanık aleyhine yapılan nafaka alacağının tahsiline icra
takibinde  borçlunun aşağıda belirtilen nafakaları ödemediği
saptanmıştır.

ÖDENMEYEN NAFAKALAR:

Eylül 2012, Ekim 2012 ve Kasım 2012 ayları.

4

ë

4

B

D

&

0

@

B

h

 B

D

H

 Borçlunun bu eylemi bu eylem İİK. 344. maddesine göre suç
oluşturduğundan, sanığın cezalandırılması için Mahkemenize
başvurmak zorunda kaldım.

YASAL NEDENLER	:	İİK. 344 ve ilgili yasa maddeleri.DELİLLERİMİZ	:	İcra takip dosyası, sair deliller.SONUÇ      : Yukarıda açıklanan nedenlerle, sanığın eylemine
uyan İİK. 339. maddesi uyarınca HAPİSLE CEZALANDIRILMASINA,
yargılama giderlerinin sanığa yüklenmesine karar verilmesini 
saygıyla rica ederim. 26.11.2012

									  ŞİKAYETÇİ

								…………………………………….