Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                 
         :

 

VEKİLİ                                
            :

 

DAVALI                                 
          :

 

KONU                                  
             : Nafaka Borcu İçin Teminat Verilmesi
İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu
evliliklerinden … isimli çocukları olmuştur. Müvekkilim ve eşi
…/…/… tarihinde boşanmışlar ve müşterek çocuklarının
velayeti müvekkilime verilmiştir. Davalının da …TL. nafaka
ödemesine  karar verilmiştir.

 

2-) Nafaka yükümlüsü davalının yurt dışına gitme
hazırlıklarında bulunduğunu, hatta bunun için... Emniyet
Müdürlüğü’nden pasaport aldığını, vize işlemleri için de
... Konsolosluğu’na başvurduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

 

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

 mesi halinde gelecekte doğacak nafaka alacaklarının tahsilinin
mümkün olamayacağı, bunun da çocuğun geleceğini olumsuz
etkileyeceği açıkça görülmektedir. Bu nedenle doğacak nafaka
borçlarına karşılık davalıdan teminat alınabilmesi için
dava  açılması zorunlu hale gelmiştir.

 

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 334
ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : Boşanma
ilamı, Emniyet Müd. Kayıtları, tanık beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, doğacak nafaka
borçlarına karşılık davalıdan teminat alınmasına, yargılama
giderlerinin davalıya yükletilmesine,  karar verilmesini Yüce
Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78