Giriş yap
Kayıt ol

        AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                : 		
  (TC:                       )

				 Yeni doğan mah. Ana sok. No:5 Adapazarı            

DAVALI                                :			
  (TC:                       )

				 Yeni doğan mah. Ana sok. No:5 Adapazarı           

KONU                                  
  : Aylık 300,00 TL. olan  İştirak Nafakasının 500,00 TL. 
artırımı  ile aylık 800,00 TL. ye çıkartılması İstemimdir.

.

AÇIKLAMALARIMIZ              : 

1- Davalı ... Sakarya 1. Aile Mahkemesinin 19/01/2006
tarih, 2006/37E. ve 2006/21 K. Sayılı ilamı ile boşandık.

2- Boşanma sonucunda 2 çocuğumun velayeti tarafıma
bırakılmıştır. 

3- Sakarya 1. Aile Mahkemesinin 19/01/2006 tarih, 2006/37E. ve 2006/21 K
Sayılı ilamı ile 2 çocuğum için aylık 300,00 TL iştirak
nafakasına hükmedilmiştir.

š

Ö

Þ

ö

ú

Ú

Þ

˜

–

˜

œ

ž

®

: büyümesi ve ihtiyaçlarının artması sonucu yetersiz kalmıştır.

5- Davalının ekonomik durumundaki düzelme, yüksek enflasyon
karşısında paranın alım gücündeki düşüş ve müşterek
çocuklarının ihtiyaçlarındaki artış da göz önünde
bulundurularak bu davayı açma zorunluluğum doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : HMK., MK. ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER          :1-      Sakarya 1 Aile Mah.
2006/37 E. 2006/21 K. Sayılı Dosyası(Mahkemeden celb edilecektir.)

 3-       Tarafların Mali ve Ekonomik Durum Araştırması

 4-       Nüfus Kayıtları, Tanık, Yasal ve Takdiri diğer
deliller. 

SONUÇ VE İSTEM             : Açıklanan nedenlerle aylık
300,00 TL olan iştirak nafakasının 500,00 TL artırımı ile aylık
800,00 TL‘ye çıkartılmasına,yargılama giderlerinin davalıya
yükletilmesine  karar verilmesini talep ederim. 

 								              Davacı

										


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78