Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                 
         :

 

VEKİLİ                                
            :

 

DAVALI                                 
          :

 

KONU                                  
             : Davalılar Arasında Yapılmış Olan
…/…/… Günlü Satış İşleminin Muvazaalı Olması Nedeniyle
Butlanına Karar Verilmesi İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Müvekkilimin  davalı... …’... …TL. alacağı vardır.
müvekkilimin tüm ısrarlarına rağmen davalı vadesi gelmiş olan
borcunu ödemeye yanaşmamaktadır.

 

2-) Davalı, müvekkilime olan borcunu ödememek için mallarını
müvekkilimden kaçırmaya başlamış ve kendisine ait olan … marka
otomobilini muvazaalı olarak kardeşi olan diğer davalıya
satmıştır.

 

...

&

(

*

0

Ø

Ú

Ü

Þ

æ

&

*

Ú

Þ

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

 Söz konusu satışın amacın sadece müvekkilimden mal
kaçırmaktır. Bu nedenle dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 818 S. K. m. 18
ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : Alacak
senedi, Noter senedi, tanık beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, muvazaalı satış
işleminin iptaline, yargılama giderlerinin davalıya
yükletilmesine,   karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla
talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78