Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                 
         :

 

VEKİLİ                                
            :

 

DAVALI                                 
          :

 

KONU                                  
             : Delil Tespiti , Eşya Teslimi ve Eşyanın
Yed-i Emine Tevdi Edilmesi  İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir.
Müvekkilime eşi tarafından sürekli olarak şiddet uygulanmaktadır.

 

2-) Müvekkilim …/…/… tarihinde  eşi tarafından çok kötü
şekilde dövülmüş ve evden atılmıştır.

¾

À

Â

Ä

Ê

À

Ä

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

 Müvekkilimin evinde şahsi ziynet ve diğer eşyaları kalmıştır.
Söz konusu eşyaların tespit edilmesi ve yed-i emine teslim edilmesi
gerekmektedir. Aksi halde adı geçen eşyalar satılabilir yok
edilebilir veya eşyaların varlığı inkar edilebilir.

 

3-) Bu nedenlerle delil tespiti istemek zorunlu hale gelmiştir.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 1086 S. K. m.
368, 369, 372 ve ilgili mevzuat.

 

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, karşı tarafa
tebligat yapılmadan, müvekkilimin kişisel eşyalarının cinsleri,
değerleri, adetleri bilirkişiye tespit ettirilerek, yed-i emine teslim
edilmesine  karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78