Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     29.03.2015

											

İZMİR…………. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN

 HÂKİMLİĞİ’NE 	

Dosya No :     Esas 

ŞİKAYETÇİ :	

		

VEKİLİ	:    	

	 	Mahkemenizde açılmış bulunan davanın açılmasına neden olan
suç duyurusu Müşteki ……..’ın tarafımıza yetkili kılması
üzerine tarafımızca yapılmıştır. 

j

Müvekkil suçtan zarar görmüş olduğundan davaya müdahil olarak
katılmak istiyoruz.

SONUÇ VE

İSTEM	: 	Açıklanan nedenlerle katılan olarak davaya kabulümüze,
sanıkların suçlarına uygun 

kanun maddesi hükümlerince cezalandırılmasına karar verilmesini
saygıyla talep ederiz.

						 		  Müşteki Vekili

Av. …………