Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR	: Kalkınma Kooperatifi 

VEKİLİ		: 

DAVALI		:Ayşe

KONU            : Mülkiyet iddiası 

AÇIKLAMALAR	:

                   Mahkemeniz dosyasının 26.05.2015
tarihinde yapılan duruşmasında davalı … Terzi tarafından
mülkiyet iddiasında bulunulmuştur. 

*

j

l

Ð

␃愁Ĥ摧㪢û᐀me ev, dam ve kuruluk davalı …. Terzi tarafından
yaptırılmıştır.

                   Gereğinin yapılmasını
saygılarımla arz ve talep ederim. 

     Davalı