Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        YARGITAY (  ) CEZA DAİRESİNE

SUNULMAK ÜZERE

xxxxxxxxxxx.ASLİYE CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No:xxxxxxxx E.

        xxxxxxxx K.

DAVALI(SANIK)  :xxxxxxxxxx

DAVACI		:K.H.

 Daha önce vermiş olduğumuz temyiz dilekçesine ilaveten iş bu ek
temyiz dilekçemizin kabulü ve hükmün BOZULMASINA karar verilmesi
talebidir.

AÇIKLAMALAR	:

1) Yukarıda belirtilen esas ve karar numaraları belirtilen kararda 10
ay hapis ve 80,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmış
bulunmaktayım. Fakat bu dosyada cezaya karar verilen aynı suçtan
dolayı Elbistan Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/xxx Esas ve 2015/xxx
Karar sayılı kararında zaten 10 ay hapis ve 80,00 TL adli para
cezası almış bulunmaktayım.

2) İşlemiş olduğum tek suçtan dolayı iki ayrı ceza almış
bulunmaktayım. Ceza hukukumuzda her ne kadar çifte değerlendirme
yasağı olsa da bu hükme aykırı karar verilmiştir. Ayrıca
CMK’nun 223. maddesinin 7. fıkrasında, ‘Aynı fiil nedeniyle,
aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir
dava varsa davanın reddine karar verilir.’ hükmüne rağmen Elbistan
x.Asliye Ceza Mahkemesi şahsım tarafına davanın reddine karar
vermemiş esasa girmiş ve hüküm vermiştir.

N

P

R

n

p

v

N

P

R

n

p

N

T

p

v

²

elefon bulunmuş, 08/09/2014 tarihli tutanakla kayıt altına
alınmıştır.

Aynı gün ve aynı anda ayrıca tezgahıma bitişik vaziyette bulunan
xxxxxxxxxxx isimli büfede de Elbistan Sulh Ceza Hakimliği’nin
2014/xxx sayılı kararınca arama yapılmış ve kaçak sigara ve 8
adet telefon bulunmuş, 08/09/2014 tarihli tutanakla kayıt altına
alınmıştır.

4) Tezgahta yer bulunmadığı için büfeye emaneten bırakmış
olduğum 8 telefon aynı gün ve saatte yapılan aramada bulunmuştur.
Her ne adar farklı arama kararları ile yapılmış olsa da birbirine
bitişik olan yerde, aynı tarih ve saatte telefonların bulunması
aynı suçu teşkil etmektedir. 5237 sayılı TCK’ya ilişkin TBMM
Adalet Komisyonu Raporu’nda “kaç tane fiil varsa o kadar suç,
kaç tane suç varsa o kadar ceza vardır” gereğince, işlemiş
olduğum tek suçtan tek ceza almam gerekirken, emanet bıraktığım
telefonların bitişikteki büfede bulunması ayrı bir suç teşkil
eder şekilde değerlendirilmiş ve hüküm verilmiştir.

NETİCE VE TALEP :

Yukarıda belirtilen sebepler nazarince Elbistan 1.Asliye Ceza
Mahkemesinin 2015/xxx esas ve 2015/xxx sayılı kararının LEHİME
BOZULMASINI arz ve talep ederim.29/07/2015

                                    
            Temyiz Eden 

                                    
            xxxxxxxxxxxxxxx