Giriş yap
Kayıt ol

        … HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

 

 

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                                
 :

 

DAVALI                               :

 

KONU                                  
 : Davalının ortak yere haksız müdahalesinin önlenmesi ve

  yapılan eklentinin kaldırılması talebinden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR               :

 

1- Müvekkilimin paydaşı bulunduğu … mahallesi … sokakta … ada
ve … parsel sayılı taşınmaz apartmanın ortak yerlerinden sayılan
ön bahçesine davalı, haksız olarak, kapalı bir garaj yapmış ve
böylece ortak mülkiyete  müdahale etmiş bulunmaktadır.

 

 Davaya konu olan garajın kaldırılması, ortak mülkiyet olan
bahçenin eski hale getirilmesi ve davalının haksız müdahalesinin
önlenmesi için sayın Mahkemenize başvurma mecburiyetimiz hasıl
olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER       : Kat Mülkiyeti Yasasının 15.maddesi

 

HUKUKİ DELİLLER        : Tapu kayıtları, sözleşme,
ihtarname, tanık anlatımları, bilirkişi

  incelemesi ve sair yasal deliller.

 

SONUÇ VE
İSTEM                        : Davalının
ortak mülkiyete haksız müdahalesinin önlenmesini,ortak yere izinsiz
olarak yaptırılan kapalı garajın kaldırılarak bahçenin eski hale
getirilmesini,mahkeme giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya
yükletilmesini müvekkil adına saygıyla arz ve talep
ederim.    …/…/…

 

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78