Giriş yap
Kayıt ol

        MUACCELİYET SÖZLEŞMESİDİR
Bir tarafta ... ile diğer tarafta ... arasında aşağıdaki şartlarda bir
anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşma uyarınca ... borçlu , ... de
alacaklı olarak adlandırılacaktır.
Borçlu , alacaklının evinde kira karşılığında uzunca bir süreden beri
oturmaktadır. Bu oturumlardan dolayı da birikmiş kira alacağı mevcuttur.
Bu alacağın miktarı 400 amerikan dolarının yanında altı yüz yirmi milyon
lira borcu vardır. Bu borç 2003 yılı ocak ayı kira bedeli dahil olmak
kaydıyla geçmişe yöneliktir. 2003 yılı Şubat ayı ve bundan sonraki aylar
da bu bedele dahil değildir. Bu aylara ilişkin ödemeler her ayın birinci
günü ayrıca ödenecektir. Bu borç , borçlu tarafından alacaklıya verilen
ve aşağıda dökümü yapılan senetlerle ödenecektir.
Alacaklısı Borçlusu Vadesi Tanzim Tarihi Miktarı
E.G ... 10.02.03 21.01.03 ........-Usd
... ... 01.03.03 21.01.03 ........-Usd
... ... 01.04.03 21.01.03 ........-Usd
... ... 01.05.03 21.01.03 ........-Usd
... ... 01.06.03 21.01.03 ........-Usd
E.G. E.E. 01.07.03 21.01.03 ........-Usd
E.G. E.E. 01.08.03 21.01.03 ........-Usd
Yukarıda yazılı bulunan senetlerden her hangi bir tanesi vadesinde
ödenmediği takdirde diğer senetlerin hiçbir hükme hacet kalmaksızın
muacceliyet kesbedeceğini akit taraflar şimdiden kabul ve taahhüt
ederler.
İşbu sözleşme yukarıdaki şartlar dahilinde ve taraflarca okunduktan ve
yazılanların gerçek iradelerine uygun bulunduğu tesbit edildikten sonra
birlikte imza altına alınmıştır. 27.01.03
Akit Taraf Akit Taraf
Alacaklı E.G. Borçlu E.E.

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78