Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                 
          :

 

VEKİLİ                                
             :

 

DAVALI                                 
           :

 

KONU                                  
             : …TL. Tazminat İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                             :

 

1-) Müvekkilim  …/…/… tarihinde … plakalı kamyonetiyle …
kavşağında yeşil ışığın yanması sonucu hareket etmiş davalı
sağ taraftan hızlı bir şekilde gelmek suretiyle … plakalı
otobüsüyle müvekkilime çarpmıştır.

 

2-) Müvekkilimin bu kazada hiçbir kusuru yoktur. Bu konu kaza yeri
tutanağı ve polis kameralarıyla açıkça ortaya çıkacaktır.

 



„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

 Müvekkilimin kamyonunda kaza sonucu …TL.’lık hasar meydana
gelmiştir. Davalı masrafları ödemeyi taahhüt etmesine rağmen bu
zamana kadar herhangi bir ödeme de bulunmamıştır.

 

HUKUKİ NEDENLER                    : 2918 S. K. m.
85 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                      : Delil
tespit raporu, bilirkişi raporu, kamera kayıtları,  tanık
beyanları, faturalar ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı
tutulmak üzere, …TL. tazminatın kanuni faizleriyle birlikte
davalıdan alınmasına, yargılama giderlerinin davalıya
yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim. …/…/…

 

Davacı Vekili

Av


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78