Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ÇAĞDAŞ

HUKUK&DANIŞMANLIK	

…..... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI (MİRASÇI)	:………………….

VEKİLİ	           : Av.Yavuz Coşkun 

			      Reha Yurdakul Sok. No:6 D:6 Emel Palas Apt. Şişli/İST 

DAVALI	:	………………………….

KONUSU	:	Mirastan ıskatın iptali talebinden ibarettir.

OLAYLAR

Müvekkilimin babası 22/11/2012 tarihinde ölmüştür.

2.	Muris müvekkilimi mirastan ıskat etmiştir. Muris müvekkilimi aile
hukukundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi, maddi ve
manevi yardım ve destekte bulunmaması ve evlatlık görevini yerine
getirmediği için M.K.510.maddesi hükümlerine dayanarak ıskat
ettiğini açıkca vasiyetnamede belirtmiştir. 

h³

h³

$ h³

h³

$ h³

 h³

옍

옍

Ö

Ø

@

B

D

J

T

X

–

B

D

„š

騁

騁

␷㠀$⑈愀̤摧ẶE ̤̀옍

␷㠀$⑈愀̤摧䴐	 ̀Ĥ옍

␷㠀$⑈愀̤摧瘆Ô฀–

 

Ü

*işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER	:	MK.m. 510 md. ve ilgili tüm mevzuat

SUBUT DELİLLER	:	Mirasçılık belgesi, tanık, vasiyetname, nüfus
kayıtları ve yasal her türlü delil.

SONUÇ ve TALEP	:	Yukarıda arz edilen nedenlerle, duruşmanın
yapılarak müvekkilim hakkındaki mirastan ıskatın iptaline karar
verilmesini arz ve talep ederiz.

EK: 

1.)	Onanmış vekâletname örneği,

2.)	Mirasçılık belgesi,

		                                   
           Davacı-Alacaklı										   Vekili

									    Av.Yavuz Coşkun

 PAGE  \* MERGEFORMAT 1 

Abide-i Hürriyet Cad. Reha Yurdakul Sok. Emel Palas Apt. No: 6 D: 6, 

34381 Şişli-İSTANBUL

Tel: 0212/230 89 65 - 234 35 87

Fax: 0212/243 07 62

E-mail: yavuzcoskun05@yahoo.com

-ma:  HYPERLINK "mailto:hukukburo.rusenarslan@gmail.com" 
hukukburo.rusenarslan@gmail.com