Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                 
         :

 

VEKİLİ                                
            :

 

DAVALI                                 
          :

 

KONU                                  
             : Mirasın Reddinin İptali İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Müvekkilim, davalıdan alacaklı olup, bu alacağını bugüne
kadar yasal yollardan tahsil edememiştir.

 

2-) Davalıya babasından miras kalmış, ancak davalı sırf
borçlarını ödememek için bu mirası reddetmiştir. Halbuki mirasın
aktifi pasifinden çokça fazladır. Ayrıca borçlarına karşılık
hiçbir güvencede verememiştir. Buna rağmen mirası reddetmesi kötü
niyetli olduğunun açık göstergesidir.

 

B

D

F

H

N

‚

„

†

ˆ

’

ê

D

H

„

ˆ

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

 etmek zorunlu hale gelmiştir.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K.
m. 617 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : Veraset
ilamı, mirası ret belgesi, alacak kayıtları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının
murisinden kalan mirası reddinin iptaline, yargılama giderlerinin
davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden
saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78