Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                 
          :

 

VEKİLİ                                
             :

 

DAVALI                                 
           :

 

KONU                                  
             : Mirası Redde... Mirasçıların
Sorumluluğu

AÇIKLAMALAR                             :

 

1-) Müvekkilim, davalının babası ve ...i olan .........
alacaklı  olup, buna dair takip devam ederken ... vefat etmiştir.

                                    
       

2-) Davalı da babasından kalan mirası reddetmiştir. Ancak ...
ölümün... önceki yıllarda davalıya büyük oranlarda
karşılıksız maddi kazandırmalarda bulunmuş ve bunun için de
kendisi ödeme... aciz duruma düşmüştür.

                                    
      

„

†

Ü

Þ

ä

Š

Œ

à

â

ì

†

Þ

Œ

â

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

 Davalının babasından, sağlığında elde ettiği karşılıksız
kazançlardan geri vermekle yükümlü olacakları değer oranında
alacaklı müvekkile karşı sorumlu tutulabilmesi için dava
açılması zorunlu hale gelmiştir.

 

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K.
m. 530 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                      : Nüfus
kaydı, yapılan ödeme kayıtları, icra takibi ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, davalının geri vermekle yükümlü
olduğu oranda borçlardan sorumlu tutulmasına, yargılama giderlerinin
davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden
saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78