Giriş yap
Kayıt ol

        SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI	:

VEKİLİ	: Av.

DAVALI 	:

KONUSU	: Mirasçılık Belgesi Verilmesi

AÇIKLAMA

1-Müvekkilimin babası 12.02.2008 tarihinde vefat etmiştir

2-Geriye mirasçıları olarak eşi ……… ve çocukları ………,
……….. ,……….. ile muristen evvel vefat eden kızı ………
nın çocukları ………….. ile kızının eşi ……………..
kalmışlardır.

3-Hukuki ve diğer işlemlerde kullanılmak üzere murise ait veraset
ilamının verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

HUKUKSAL NEDENLER	: MK ve ilgili yasa maddeleri.

„

†

ˆ

ª

¬

°

ê

ü

†

ˆ

ê

		: Nüfus kaydı,tanıklar ve diğer kanıtlar.

İSTEM SONUCU 			: Yukarıda açıklanan nedenler ile veraset belgesinin
tarafımıza verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Murisin Nüfus Kaydı

Ana Adı :

Baba Adı :

İli :

İlçesi :

Mahallesi :

Aile Sıra No :

Sıra No :

Cilt :

TC Kimlik No


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78