Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        KADIKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR	:	……………….

VEKİLİ	:	Av. ……………

		

DAVALI	:	Hasımsız 

DAVA	:	Yönetim Kayyımı atanmasına karar verilmesi 

AÇIKLAMALAR	:	Davacı müvekkillerin anne ve babası ekte sunulu
veraset ilamlarından anlaşılacağı üzere vefat etmişlerdir. Geriye
mirasçı olarak davacı müvekkiller ile birlikte müteveffa
kardeşleri (07.07.2008 tarihinde vefat etmiştir) …………….
mirasçıları eşi …………….. ve de kızı
……………kalmışlardır. 

Davacıların miras bırakanından geriye İstanbul İli Kadıköy
ilçesi .. Bölge yeni açılan yol sokağı … pafta … ada …
parsel sayılı taşınmazın …/… arsa paylı .. kat .. numaralı
bağımsız bölüm ile; Samsun ili Merkez ilçe … bölge 19 Mayıs
mah. .. pafta .. ada .. parsel sayılı arsa üzerinde kurulu ../…
arsa paylı …numaralı ve de ../.. paylı 7 numaralı bağımsız
bölümler olmak üzere 2 adet taşınmaz, bankada bir miktar para ve
de ………. plaka sayılı araç bulunmaktadır.

-

@

N

f

p

Œ

Ž

@

D

n

r

€

Ž

ø	 

€

„

Ž

’

Ú

Þ

à

â

ú

ü

( mirasçılarına ulaşmak ile mümkün olduğundan sayın mahkemenize
müracaat ile söz konusu gayrimenkullerin intikali, satışı arabanın
satışı, bankadaki paranın çekilmesi için adı geçen
……mirasçılarına MK m 427 vd maddeleri gereği yönetim Kayyumu
atanmasına karar verilmesini istemek bizim için zaruri olmuştur. 

DELİLLERİMİZ	:	Veraset ilamları, tapu fotokopileri, araç ruhsat
fotokopisi, banka bilgileri, vs maddi ve hukuki delil.

NETİCE-İ TALEP	:	Kısaca yukarıda açıklandığı üzere; davacı
müvekkillerin miras bırakanları adına kayıtlı olan
taşınmazların intikali ve de satışı gerekmekte olup; tüm işlerin
yapılması ancak Osman Cengiz mirasçılarına ulaşmak ile mümkün
olduğundan sayın mahkemenize müracaat ile söz konusu
gayrimenkullerin intikali, satışı arabanın satışı, bankadaki
paranın çekilmesi için adı geçen Osman Cengiz mirasçılarına MK m
427 vd maddeleri gereği yönetim Kayyumu atanmasına karar verilmesini
saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim. 05.06.2009