Giriş yap
Kayıt ol

        T.C.

İSKENDERUN

1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI : 2013/101

BAHÇELİEVLER TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE

Alacaklı : Takasbank A.Ş

Vekilleri : Av...….

Borçlu : ... T.C. ...—S………..oğlu 1972 Samsun doğumlu

Müdürlüğümüz dosyasına borçlu ...…..’nın işbu borcundan
dolayı ………….tarihinde vefat eden babası S..... adına kayıtlı olan

-  İstanbul İli Bahçelievler İlçesi Bahçelievler Tapu Müdürlüğü
  İncirlik Mahallesi 43 Cilt 4244 Sayfa ve 2576 Parsel de

Kayıtlı bulunan ve borçlu ...…..’nın iştiraken mirasçısı
bulunduğu taşınmaz üzerindeki hissesine haciz konulmasına karar verilmiş
olup tüm takyidatlarını içerir tapu kayıt örneğinin çıkarılarak
müdürlüğümüz dosyasına gönderilmesine, taşınmazlar satılmış ise kime
,hangi tarihte, ne bedelle, alıcıların ad soyadı ve kimlik ve adres
bilgileri ile bildirilmesine müdürlüğümüzce karar verilmiştir.

Karar gereğinin ifası ile neticeden müdürlüğümüz dosyasına bilgi
verilmesi hususu rica olunur.

İskenderun 1.İcra Müdürü

Not: Müteveffa tapu maliki S…………:

TC 99999999999

Baba Adı: Muhsin

Ana Adı:Fatime

Doğum Yeri: Siverek

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78