Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                 
         :

 

VEKİLİ                                
            :

 

DAVALI                                 
          :

 

KONU                                  
             : Miras Sözleşmesinin İptali İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Müvekkilimin babası … ile davalı kiracı … aralarında miras
sözleşmesi yapmışlar ve bu sözleşme uyarınca davalının kiracı
olarak ikamet ettiği apartman dairesini, müvekkilin
babası,  davalıya bağışlamıştır.

 

2-) Miras sözleşmesi …/…/…/ tarihinde yapılmıştır.
Müvekkilimin babası bu sözleşme tarihinden … gün sonra vefat
etmiştir.

 

$

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

 Bu miras sözleşmenin müvekkilimin babasının korkutularak ve
aldatılarak yapıldığını düşünmekteyiz. Olayı açığa
çıkaracak delilileri bulacağımızı taahhüt ediyoruz.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m.
545, 557 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : Nüfus
kaydı, miras sözleşmesi, tanık beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, …/…/… tarihli
miras sözleşmesinin iptaline, yargılama giderlerinin davalıya
yükletilmesine,  karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla
talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78