Giriş yap
Kayıt ol

        … MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

 

 

İhtiyati Tedbir Talebi Mevcuttur.

 

 

 

DAVACI                                :

 

DAVALI                                :

 

KONU                                  
  : Miras sebebiyle istihkak talebinden ibarettir.

 

DAVANIN DEĞERİ            : …-TL.

 

AÇIKLAMALARIMIZ        :

 

1 – Müvekkilin murisi … …, …/…/… günü ölmüş ve
düzenlediği vasiyetname ile …

adresinde … ada, … parselde kayıtlı taşınmazı müvekkile
vasiyet etmiştir.

 

2 – Bu duruma rağmen davalı… …, sözkonusu taşınmazdan
müvekkilin yararlanmasını

engellemektedir.

 

3 – Vasiyetnamenin gereğinin yerine getirilmesi ve taşınmazın
müvekkile devrinin sağlanması için mahkemenize başvurma
zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER          :4721 S.K. m. 637 ve ilgili mevzuat.

 

”

–

˜

š

¢

x

z

|

~

²

ø

ú

ü

þ

–

š

 š

z

~

ú

þ

HUKUKİ DELİLLER          : Vasiyetname, Tapu Kaydı,
Veraset Senedi, tanık beyanları ve diğer yasal deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM              : Yukarıda ortaya
koyduğumuz sebeplerle taşınmazın devrinin

önlenmesi için ihtiyati tedbir konulmasına, gayrimenkulün davalıdan
alınarak tarafımıza

teslimine ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar
verilmesini saygıyla talep

ederiz.…/…/…

 

                                    
                                    
                               

DAVACI VEKİLİ

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78