Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                 
         :

 

VEKİLİ                                
            :

 

DAVALI                                 
          :

 

KONU                                  
             : Miras Ortaklığının Müşterek
Mülkiyete Dönüştürülmesi İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-)  Müvekkilim ve davalı …, …/…/… tarihinde ölen ...
…’in mirasçılarıdır.

 

2-) Taraflar ...ten kalan terekeyi henüz taksim etmemişlerdir
ve  miras ortaklığı devam etmektedir. Ancak taksime kadarki süre
içerisinde bazı yönetim işleri ve kullanım ihtiyaçları için
miras ortaklığının, müşterek mülkiyete geçirilmesi gerektiğini
düşünmekteyiz.

 

H

J

L

N

T

b

d

f

h

p

ˆ

J

N

d

h

帀풄愍̤摧婝*᐀taksim edilene kadar tereke üzerinde paylı
mülkiyet kurulabilmesi için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K.
m. 644 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : Veraset
ilamı, tanık beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, miras
ortaklığının, müşterek mülkiyete dönüştürülmesine, karar
verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78