Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                 
         :

 

VEKİLİ                                
            :

 

DAVALI                                 
          :

 

KONU                                  
             : Miras Ortaklığına Temsilci
Atanması  İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-)  Müvekkilimin babası olan ... ..., .../.../... tarihinde
geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu ölmüştür.

 

2-) Murisin terekesi henüz paylaşılmamış  olup mirasçılar
arasında iştirak halinde mülkiyet söz konusudur. Paylaşma
yapılıncaya kadar terekeye ilişkin yapılacak işlemlerde bir
temsilcinin atanması gerekmektedir.

 

3-) Bu nedenle, talepte bulunulması zorunlu hale gelmiştir.

 

j

l

n

p

v

$

’

”

–

˜

Þ

ú

l

p

”

˜

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

  ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : Veraset
ilamı, nüfus kayıtları, tanık beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle paylaşma
yapılıncaya kadar terekeyi temsilen yapılacak işlemler için
müvekkilimin veya uygun görülecek üçüncü bir kişinin temsilci
olarak atanmasına, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla
talep ederim. …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78