Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                 
         :

 

VEKİLİ                                
            :

 

DAVALI                                 
          :

 

KONU                                  
             : Miras Defterinin  Tutulması İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Müvekkilim …/…/… tarihinde ölen dedesi …’... tek
mirasçısıdır. Bu konuyla ilgili mirasçılık belgemiz mevcuttur.

 

2-) Müvekkilimin dedesi iş adamı olması nedeniyle terekesinde
alacakları ve borçları mevcuttur. Bu nedenlerden dolayı, murisin
malvarlığı... tespiti için terekenin defterinin tutulması
gerekmektedir.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 590
ve ilgili mevzuat.

 

d

f

h

j

p

D

Œ

Ž

’

Ü

f

j

Ž

’

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

 Nüfus kaydı, mirasçılık belgesi ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   :Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin dedesinin
miras defterinin tutulmasına karar verilmesini Yüce Mahkemenizden
saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78