Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          MEVSİMLİK İŞÇİLERE GÖNDERİLECEK İŞE DAVET YAZISI ÖRNEĞİ

Sayın :

Adresi :

İşyerimizde mevsimlik işçi olarak çalışmaktayken .../.../..... tarihinde
çalışma mevsiminin sona ermesi nedeniyle işten çıkarılmıştınız. Yeni
çalışma sezonunun başlaması nedeniyle aynı nitelikte elemana ihtiyacımız
doğmuş bulunmaktadır. 4857 sayılı İş Kanununun 29.maddesi gereğince bu
tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde işyerimizde işe
başlamanız gerekmektedir. Bu süre içinde işe başlamamanız halinde veya
işe başlamayacağınızı bildirmeniz halinde istifa nedeni iş akdi
tarafınızdan fesih edilmiş sayılarak yerinize başka işçi alınacaktır.
Bilgilerinize rica ederiz.

İşveren İmza-Kaşe

Tarih