Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          T.C. …….

……… İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Dosya No: ……… E.

Alacaklı: …….

Vekili: …….

Borçlu: …….. (T.C. Kimlik no: ……….)

Müdürlüğünüzce yürütülen ve yukarıda dosya bilgileri verilen takipte
ödeme emri borçluya tebliğ edilememiştir. Borçlunun verilen bilgilerle
MERNİS adresinin tespit edilmesini ve ödeme emrinin belirlenen adrese
tebliğ edilmesini talep ederim. ………