Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                 
          :

 

VEKİLİ                                
             :

 

DAVALI                                 
           :

 

KONU                                  
             : Mer’aya Haksız Elatmanın Önlenmesi
İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                             :

 

1-) Müvekkillerim …İlinin … Köyü’nde  ikamet etmektedirler.
… Köyü’nün kuzey kısmında  köye ait mer’a mevcuttur.

 

2-) Davalı …köy  halkı müvekkillerime ait olan mer’aya
haksız olarak müdahale etmekte ve müvekkillerimin mer’adan
faydalanmasına engel olmaktadırlar.

 

3-) Bu nedenlerden dolayı dava konusu mer’anın  müvekkillerime
ait olduğunun ispat edilmesi ve davalılarca yapılan haksız
elatmanın önlenmesi gerekmektedir.

 

v

x

z

|

‚

ä

æ

è

ê

x

|

æ

ê

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

 HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K.
m. 715, 751 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                      : Tapu
kaydı, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve diğer
deliller.

 

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, mer’aya davalılarca yapılan haksız
elatmanın önlenmesine, yargılama giderlerinin davalılara
yükletilmesine,  karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla
talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78