Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     EK-4

DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ

BÖLÜM / PROGRAM DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

1. Bölüm Danışmanlık Faaliyetleri Takvimi [Dönem içinde
  gerçekleştirilen]

 -----------------------------------------------------------------------
 YAPILAN DANIŞMANLIK FAALİYETİ                 SAYI
 ------------------------------------------------------------- ---------
 Öğrencilerle yapılan toplu görüşmeler             

 Prof. Dr. Muhammet KÖSECİK                  2

 Doç. Dr. ..                          

 Yrd. Doç. Dr.                         

                                

 ORTALAMA (Görüşme Sayısı / Danışman Sayısı)          

 Birebir görüşülen öğrenci sayısı / Danışmanlığı yapılan    
 öğrenci sayısı                        

 Prof. Dr. Muhammet KÖSECİK                  27/65

 Doç. Dr.                           

 Yrd. Doç. Dr.                         

                                

 ORTALAMA (Görüşülen öğrenci sayısı / Danışmanlığı yapılan   
 toplam öğrenci Sayısı)                    

 Bölüm Öğrenci Danışmanlar Kurulu toplantısı          

 Bölüm başkanlığından Dekanlığa sunulan rapor         
 -----------------------------------------------------------------------

+-----------------------------+-------------+-------------------------+
| DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ  |       |             |
| KAPSAMINDA DÖNEM İÇİNDE   |       |             |
| YAPILAN ETKİNLİKLER     |       |             |
|               |       |             |
| (Genel ve bireysel     |       |             |
| görüşmelerin dışında kalan |       |             |
| diğer etkinlikler)     |       |             |
+=============================+=============+=========================+
| Danışman          | Tarih    | Yapılan Faaliyet ve   |
|               |       | İçeriği         |
+-----------------------------+-------------+-------------------------+
|               |       |             |
+-----------------------------+-------------+-------------------------+
|               |       |             |
+-----------------------------+-------------+-------------------------+
|               |       |             |
+-----------------------------+-------------+-------------------------+
|               |       |             |
+-----------------------------+-------------+-------------------------+
|               |       |             |
+-----------------------------+-------------+-------------------------+
|               |       |             |
+-----------------------------+-------------+-------------------------+
|               |       |             |
+-----------------------------+-------------+-------------------------+

2. Danışman Başına Düşen Öğrenci Sayısı [Tablo halinde verilecek]

3. Danışmanların Öğrenci Görüşme Saatleri [Tablo halinde verilecek]

 -----------------------------------------------------------------------
 Danışman                Görüşme Gün ve Saatleri
 -------------------------------------- --------------------------------
 Prof. Dr. Muhammet KÖSECİK       Salı, Perşembe, Cuma;
                     11:30-12:30

                     

                     

                     
 -----------------------------------------------------------------------

4. Danışmanların Dönem İçinde Görüştükleri Öğrenci Sayısının Toplam
  Öğrenci Sayısına Oranı [Tablo halinde verilecek]

5. Bölümlerin Sınıflar İtibarıyla Genel Başarı Grafiği (not
  aralıklarına göre yüzdeleri gösteren ve bursluluk durumlarını da
  yansıtan biçimde) [Tablo halinde verilecek]

6. Başarılı Öğrenciler (GNO’su 3.10’un üzerinde olan öğrenciler,
  bursluluk durumlarını da yansıtan biçimde ) [Tablo halinde
  verilecek]

7. Başarı Durumları Düşük Öğrenciler (GNO’su 1.90’nın altında olan
  öğrenciler, bursluluk durumlarını da yansıtan biçimde) [Tablo
  halinde verilecek]

8. Çift Ana Dal ve Yan Dal Yapan Öğrenciler ve Başarı Durumları [Tablo
  halinde verilecek]

9. Bölüm ve Fakülte Temsilcisi, Öğrenci Konseyi Başkan ve Üyesi
  Öğrenciler ve Başarı Durumları [Tablo halinde verilecek]

10. Öğrenci Kulüplerinin Yönetiminde Yer Alan Öğrenciler ve Başarı
  durumları [Tablo halinde verilecek]

11. Ders Değerlendirme Anket Sonuçları Ortalamaları (ortalaması düşük
  olan derslerin ya da alanların öğrencilerden geri bildirim alarak
  değerlendirilmesi ve alınan tedbirler)

12. Başarılı ve Başarı Durumu Düşük Olan Öğrenciler İçin Geliştirilen
  Tedbirler ve Uygulamalar

 ----------------------------------------------------------------------------------
 Başarılı    
 Öğrenciler   
 İçin      
 Geliştirilen  
 Tedbirler ve  
 Uygulamalar  
 -------------- -------------------------------------------------------------------
 1.       

 2.       

 3       

 4.       

 5.       

 6.       
 ----------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------
 Başarısız   
 Öğrenciler   
 İçin      
 Geliştirilen  
 Tedbirler ve  
 Uygulamalar  
 -------------- -------------------------------------------------------------------
 1.       

 2.       

 3.       

 4.       

 5.       

 6.       
 ----------------------------------------------------------------------------------

13. Aileler İle Yapılan Görüşmeleri [gerekli hallerde SKS ile birlikte
  ailelerle yapılan görüşmeler ya da aile ziyaretleri]

 ------------------------------------------------------------------------
 Aile Ziyareti    Danışmanı      Ziyaret Konusu/Açıklama
 Yapılan Öğrenci             
 -------------------- ------------------- -------------------------------
                      

                      

                      

                      

                      
 ------------------------------------------------------------------------

14. Kaydını Sildiren, Donduran, Yatay Geçiş Yapan Öğrenciler [Tablo
  halinde verilecek]

15. Danışmanlık Faaliyetleri İle İlgili Görüş ve Öneriler

 ------------------------------------------------------------------------
   Eğitim-Öğretimle İlgili Sosyal-Kültürel    Fiziksel imkanlarla
               Faaliyetlerle İlgili  ilgili
 --- ----------------------- ---------------------- ---------------------
 1                         

 2                         

 3                         

 4                         

 5                         

 6                         

 7                         

 8                         
 ------------------------------------------------------------------------