Giriş yap
Kayıt ol

        T.C

......................... İcra Müdürlüğü

Dosya No: 

           

     

 ............... İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

                              
..............

      

İlgi	: .......... Talimat sayılı dosyanıza

     

    Dosyamız borçlusu .......................'nin .. /.. /.... 
tarihinde haczedilen mahcuzlarının satışının yapılarak paraya
çevrilmesine ve satış gününün dosyamıza bildirilmesine karar
verilmiştir. 

	  Karar gereği işlem yapılarak neticeden dosyamıza bilgi verilmesi
rica olunur. 

                                    
              

.

¾

␃؁Ĥ萎.␷㠀$⑈崀⺄愀Ĥ摧䙀

2

̀Ĥ萎.␷㠀$⑈崀⺄愀Ĥ摧䙀

฀⺄㜀$␸䠀$葝.摧䙀܀          

                                    
                         İcra Müdürü

                                    
                          ..................


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78