Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          T.C.

ANKARA

. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 2014/ ESAS

Av geldi.

Borçlunun menkul mallarının haczini ve muhafazasını talep ederim dedi.
03/12/2014

Alacaklı vekili