Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

İhtiyati Tedbir İstemlidir

 

Davacı                          : 

 

Davalı                           : 

 

Dava                             : Menfi Tespit ve İhtiyati Tedbir

 

Deliller                          : 1. Ödeme Makbuzları

    2. Bilirkişi İncelemesi

    3. Bono Senedi

    4. Vesair her türlü yasal delail

 

Hukuki Mevzuat          : İİY 72 ve devamı

 

Açıklamalar                 : 1. Davalıya .......... günlü bono
nedeniyle .............. TL borcum vardı. Bu borcumu ............ günü
makbuz karşılığı ödemiş bulunuyorum.

2. Borcum olmadığı halde, davalı bono senedini icraya vermek suretiyle
hakkımda icra takibi yapacağını öğrenmiş bulunduğumda iş bu davayı açmak
zorunluluğu almış bulunuyorum.

3. Davalıya borcum yoktur. Borcu ödedim. Bono senedi kendisinde kaldı.
Ödeme makbuzu ile borçlu olmadığımı kanıtlayacağım.

4. Ayrıca hakkımda icra takibi yapmaması için İhtiyati Tedbir kararı
verilmesi isteğinde bulunuyorum.

 

Sonuç ve istem              : Davalıya borçlu olmadığımın tespitine,
ayrıca mezkur .......... günlü senetten dolayı İcra Takibi yapmaması
için (davalı hakkında) İhtiyati Tedbir kararı verilmesini masrafların
davalıya yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

........./......../.........

Davacı A.....