Giriş yap
Kayıt ol

                        NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                    
               KONYA

DAVACI				... ...

VEKİLİ				:Av....

                              Aziziye
Cad.Zeybekoğlu İşhanı No:7/202 Karatay-KONYA

DAVALI				:Bilal ÖZÇELİK

                              Fevzi
Çakmak Mh.büyük buğday Pazarı Bayraktar Sk.

                              no:163
Karatay-KONYA

KONU	: Menfi Tespit Talebi

DAVA DEĞERİ	:20.000 TL.

.

D

´

º

Ö

Ú

ú

Ò

7u senetlerden de 50.000 TL lik kısmı ödemiş ve senetlerini
almıştır. Vadesi gelmemiş 30.000 TL daha senedi
bulunmaktadır.Müvekkilim bu senetlerini teslim etmesini davalıdan
istemiş olmasına rağmen bu güne kadar teslim alamamıştır.

2-)Sözleşmeden kaynaklanan zarar ve tazminatlarımızı şimdilik
saklı tutuyoruz.Vadesi gelmemiş olan 2011 pancar parası vadeli 10.000
TL ,01.09.2012 vadeli 10.000 TL olmak üzere toplam 20.000 TL miktarlı
bono senedinden borçlu olmadığımızın tespiti için makamınıza
başvurmak zorunda kaldık.

HUKUKİ NEDENLER	: İlgili mevzuat hükümleri.

HUKUKİ DELİLLER	:İnşaat yapım sözleşmesi,müvekkilimin ödemiş
olduğu bonolar,keşif,bilirkişi incelemesi,şahit,yemin ve diğer
deliller.

SONUÇ VE İSTEM			: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,
müvekkilimin 20.000 TL için davalıya borcu olmadığının tespit
edilmesine,bonoların icraya konulması halinde tedbir kararı
verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa
yükletilmesine, karar verilmesini müvekkilim adına saygıyla talep
ederim.

Davacı Vekili

                                    
                     Av.Atıf Sami SUNGUR

 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78