Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ............... HAKİMLİĞİ'NE

                                    
        ....................

 	Tedbir taleplidir.

DAVACI	 

VEKİLİ	 

DAVALI	 

D.KONUSU	Müvekkilimin davalıya borcu olmadığının tespiti ile
bizzat davalı tarafından icraya konulan senetlerin iptali talebidir.

D.DEĞERİ	 

AÇIKLAMALAR	1-Müvekkilim, butik işletmektedir. Giyim Atölyesi
bulunan davalıdan aralarında yaptıkları ....... tarihli sözleşme
gereği bayan ve erkek pantolonu almayı kabul etmiştir. 

 

2-Müvekkilim sözleşmeye göre vadeli aldığı mallara ait senetleri
davalıya sözleşme tarihinde vermiştir. Senet tarihleri ve tutarları
da yine bu sözleşmede yazılmıştır.

 

3-Sözleşme tarihinden sonra davalının atölyesinin de bulunduğu
sitede büyük bir yangın olmuş, davalının dükkanı da ağır hasar
görmüştür. Davalı müvekkilime, en kısa zamanda malları gerekir
ise üçüncü şahıslardan temin ederek getireceğini söylemiştir.
Senetlerin de yangında yandığını, malları teslim ettiğinde
yenilerini hazırlayabileceklerini söylemiştir. Müvekkilim davalıya
güvenmiş ve kabul etmiştir. Ancak üzerinden makul zaman geçtiği
halde müvekkilime ait mallar gelmemiştir.

 

4-Davalı ayrıca müvekkilimden aldığı ve vadesi gelen senetler ile
birlikte henüz vadesi gelmemiş senetlere de ihtiyati haciz alarak,
....... İcra Müdürlüğü' nün ....... Esas sayılı dosyası ile
takip yapmıştır. 

 

°

²

´

¶

²

¶

ༀa kayıtlarını düzenli tutan ciddi bir tüccardır. Sözleşme
açıktır. Senetler davalının teslim edeceği mallara karşılık
verilmiştir. Davalıdan sipariş ettiği mallara ilişkin olarak
vermiş olduğu senetler kambiyo defterine işlenmiştir. Mallar
müvekkilime teslim edilmemiştir. 

 

6-Bu nedenle bu davayı açmak gereği doğmuştur.

 

7-Müvekkilimin davalıya borcu olmadığının tespiti ile, bizzat
davalı tarafından icraya konulan senetlerin iptalini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER	İcra ve İflas Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret
Kanunu ve ilgili mevzuat.

DELİLLER	Sözleşme, İcra Dosyası ve her türlü yasal kanıt.

İSTEM SONUCU	Yukarıda belirtilen nedenlerle; davanın kabulü ile
müvekkilimin davalıya borçlu olmadığının tespitine, sözleşme
gereği verilen senetlerin iptaline, davalı tarafından alacağı
olmadığı halde yaptığı ....... İcra Müdürlüğünün .......
Esas sayılı dosyalı takibinin durdurulması için İhtiyati Tedbir
Kararı verilmesine, davalının % 40 tazminatla cezalandırılmasına,
masraf ve yargı giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. Saygılarımızla.
../../.... 

 	DAVACI VEKİLİ