Giriş yap
Kayıt ol

        BAKIRKÖY NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

MMM NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

Davacı : AAA

Adres : CCC

Davalı : VVV

BBB

Veliki : AVAV

Adres : NNN

Konu : İİK. m. 72 gereğince borçlu olmadığımın tespitine yönelik menfi
tespit davasıdır.

Dava Esas Değeri: 3.374,35 Tl

Açıklamalar : 1- Hakkımda Bakırköy 5. İcra Müdürlüğünün 1234 sayılı
dosyasında alacak takibi yapılmıştır.

2- Söz konusu dosyada takibe konu edilen senedi ödememe rağmen şahsıma
yönelik haksız olarak icra takibi başlatılmıştır. VVV Doğal Gaz İnşaat
firması lehine düzenlemiş olduğum senet ek te sunmuş oluğum makbuzlar
halinde BBB tarafından benim adıma ödenmiş olup herhangi bir borcumda
kalmamıştır. Bu ödemelere rağmen VVV Doğal Gaz İnşaat firması yetkilisi
FFF senedi ciro ederek başka şahıslara vermiştir.

3- Yukarıda açıklamış olduğum sebeplerden ötürü Bakırköy 5. İcra
Müdürlüğünce başlatılan 1234 sayılı icra dosyasında belirtilen borcu
ödemiş olduğumdan itiraz ediyor ve kabul etmiyorum.

Deliller : İcra Takip Dosyası , Ödeme Makbuzları ,senet, İİK Ve HMK
İlgili Maddeleri Yasal Mevzuat , VVV ile yapılmış olan doğalgaz dönüşüm
sözleşmesi

Netice-i Talep : Yukarıda açıkladığım nedenlerle borcum olmadığının
tespit edilmesini, icra takibine konu senetlerin iptal edilmesini
yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesini saygılarımla arz ve talep
ederim.

Davacı AAA

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78