Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                 
         :

 

VEKİLİ                                
            :

 

DAVALI                                 
          :

 

KONU                                  
             : Menfi Tespit İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Davalı, müvekkilim hakkında …’inci İcra Müdürlüğünün
…/… sayılı dosyasıyla alacak takibi yapmıştır.

 

2-) Müvekkilim takibe konulmuş olan bonoların bedellerini
…/…/… tarihinde çek ve …/…/… tarihinde nakit verme
suretiyle ödemiştir.

 

3-) Bu sebeple dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 2004 S. K. m. 72
ve ilgili mevzuat.

 

.

0

2

4

:

6

8

:

<

†

Ü

0

4

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

8

<

„Ô

^„Ô

	 ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin
davalıya borcu olmadığının tespit edilmesine, yargılama
giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce
Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78