Giriş yap
Kayıt ol

        	

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI				:

VEKİLİ				: 

DAVALI				: 

VEKİLİ				: 

                               

DAVA DEĞERİ			: 

KONU	: 

AÇIKLAMALAR			:

1-) Davalı takip alacaklısı ne dava dışı takip borçlusu’nin nde
olan TL alacağı için 89/1 haciz ihbarnamesi göndermiş, süresinde
itiraz edilmemesi üzerine , ikinci haciz ihbarnamesi gönderilmiştir.
Bu ihbarnameye de itiraz edilmediğinden 3. Haciz ihbarnamesi
gönderilmiştir.

	2-) takip borçlusu’ ye söz edildiği gibi bir borcu
bulunmamaktadır. Bu husus nin ilgili resmi kayıtlarıyla da ortaya
çıkarılabilecek bir durumdur. 

	3-) Açıkladığımız bu nedenlerle 2004 sayılı İcra ve İflas
Kanunu’nun 89/3. maddesinde belirtilen’nin takip borçlusu ye
borçlu olmadığının tespit edilmesi için işbu davayı açmak
zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER		: 2004 S. K. m. 89 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER	: 1-) İcra takip dosyası, 

                               2-) ilgili
resmi kayıtları 

J

P

h

z

Æ

Ò

î

ô

þ

Þ

à

Æ

È

„Ô

„,ò^„Ô

 È

„Ô

„,ò^„Ô

„Ô

„,ò^„Ô

#                               3-)
Tanık,yemin, 

	 4-) keşif, bilirkişi her türlü yasal delail.

                               5-) 3.
Haciz İhbarnamesi fotokopisi

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, nin dava
dışı takip borçlusu’ye borcu olmadığının tespit edilmesine,
davalının haksız ve kötü niyetli icra takibi yapmış olması
nedeni ile % 40 kötü niyet tazminatına mahkum edilmesine, yargılama
giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar
verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. 

	


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78