Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

                                    
             İhtiyati Tedbir Taleplidir.

DAVACI        :.......	

VEKİLLERİ     :.......

 

DAVALI        :....... 

KONU         :....... lık çek dolayısıyla  davalıya  
borçlu olmadığımızın tespiti ve icraya konan bu çekin icra
takibinin dava sonuçlanıncaya kadar teminat karşılığı tedbir
yoluyla durdurulması talebimiz 

AÇIKLAMALAR :1-Müvekkilimiz şirket inşaat malzemeleri ticareti
yapmaktadır. Temmuz ..... ayı sonlarında müvekkilimiz şirket
tarafından cirolanmış 10 adet müşteri çeki müvekkil şirket
ortağı ........ ....... tarafından toptancı firmaya verilmek üzere
şirketteki odasında masası üzerine konmuştur.

2-Bu esnada müvekkil şirketin ticari ilişki içerisinde olduğu
...... San. Ve Tic. Ltd. Şti. Yetkilisi .... ....... ve aynı firmadan
ismini bilmediğimiz bir şahıs ...... .......'ı ziyarete gelmiştir.

3-....... .......'ın odasında gerçekleşen görüşme sırasında bir
müşteri sorunu ile ilgilenmek üzere ..... ........ söz konusu
şahısların yanından ve odasından ayrılmıştır. Geri geldiğinde
ilgili şahıslar başka firmalara da uğrayacaklarını söyleyerek
müvekkil şirketten ayrılmışlardır.

4-Bu şahıslar gittikten hemen sonra ..... ........ masası üzerinde
dava konusu çeklerin olmadığını görmüş şirketteki bütün
aramalara rağmen çekler bulunamamıştır. ../../.... günü müvekkil
şirkete .......'dan telefon eden bir şahıs ilgili çeklerden bir
kısmını saymak sureti ile bu çekleri ....... Yapı Elemanları San.
Ve Tic. Ltd. Şti. Yetkilisi ...... .......'dan aldığını söylemiş
ve gününde ödenip ödenmeyeceğini sormuştur. Müvekkilimiz Şirket
yetkilisi de bu çeklerin çalındığını ve bunlarla ilgili olarak
dava açılacağını beyan etmiştir.

5-İşlenen suçla ilgili olarak ....... ........ tarafından ......
Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulunulmuş ve
müracaatımız ../.... Hz. No su ile işleme konmuştur. 

²

Ì

Î

ᄀꖄㄆ$␷㠀$⑈怀ꖄ愆̤摧圜«ကgili bankalardan tahsilinin ve
ileride telafisi imkansız zararlara uğranılmasının önlenebilmesi
amacı ile çekler üzerine ihtiyati tedbir konulması talebinde
bulunulmuş, ..... Asliye Hukuk Mahkemesinin ../.... D. İş Esas ,
../.... D. İş Karar nolu ../../.... tarihli kararı ile dava konusu
çekler üzerine ihtiyati tedbir konularak ödemeden men kararı
verilmiştir.

7-İhtiyati tedbir kararı alındıktan sonra yasal süresi içerisinde
....... Asliye Hukuk Mahkemesinde ../.... E. Sayı ile .... San. Ve
Tic. Ltd. Şti. Aleyhine menfi tespit ve çek iptal davası
açılmıştır.

8-Ancak alınan bu tedbir kararı çeklerin ilgili bankalarca
ödenmemesi bakımından verilmiş olduğundan üçüncü kişileri
bağlayıcı nitelikte değildir. Alınan tedbir kararında çeklerin
üçüncü kişiler tarafından icraya konmaması ile ilgili bir hüküm
olmadığından çalınan çeklerden ../../.... keşide tarihli ....bank
.... Şubesi Muhatap, ..... çek nolu ........ hesap nodan .....'nın
keşidecisi bulunduğu ve müvekkilimiz şirketin cirosu bulunan
.......-TL meblağlı çek davalı tarafından ...... İcra Dairesinde
../.... E. Sayılı dosya ile icraya konmuş ve müvekkilimizin
mağduriyetine neden olmuştur. Müvekkilimizin davalıya böyle bir
borcu bulunmamaktadır.

YASAL NEDENLER : HUMK, BK. Ve İlgili Mevzuat

KANITLAR       : Banka Kayıtları, Ticari Defterler, ...... AHM
../.... D. İş Sayılı Dosyası, ..... Cumhuriyet
Başsavcılığının ../.... Hz. Evrakı, İcra Dosyası, Yasal ve
Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

CEVAP SÜRESİ    : 10 Gündür

İSTEM SONUCU   : Arz edilen nedenlerle icra takibine konan çek
nedeniyle davalıya .......-TL borçlu olmadığımızın tespitine,
dava sonuçlanıncaya kadar icra takibinin durdurulması konusunda
ihtiyati tedbir kararı verilmesini, yargılama giderlerinin karşı
tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı
Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet
ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini 
talep ederiz. 

                                    
                    DAVACI VEKİLİ

						 .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78