Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

TEDBİR TALEPLİDİR 

										

DAVACI        :.......						

VEKİLİ         :.......

       

DAVALI      	  :.......

KONU          : Menfi Tespit

DEĞER         :.......

AÇIKLAMALAR :1-Müvekkilimiz, butik işletmektedir. Giyim Atölyesi
bulunan Davalıdan aralarında yaptıkları ....... tarihli sözleşme
gereği bayan ve erkek pantolonu almayı kabul etmiştir. 

2-Müvekkilim sözleşmeye göre vadeli aldığı mallara ait senetleri
davalıya sözleşme tarihinde vermiştir. Senet tarihleri ve tutarları
da yine bu sözleşmede yazılmıştır.

3-Sözleşme tarihinden sonra davalının atölyesinin de bulunduğu
sitede büyük bir yangın olmuş, davalının dükkanı da ağır hasar
görmüştür. Davalı müvekkilimize, en kısa zamanda malları gerekir
ise üçüncü şahıslardan temin ederek getireceğini söylemiştir.
Senetlerin de yangında yandığını, malları teslim ettiğinde
yenilerini hazırlayabileceklerini söylemiştir. Müvekkilimiz
davalıya güvenmiş ve kabul etmiştir. Ancak üzerinden makul zaman
geçtiği halde müvekkilimize ait mallar gelmemiştir.

4-Davalı ayrıca müvekkilimizden aldığı ve vadesi gelen senetler
ile birlikte henüz vadesi gelmemiş senetlere de ihtiyati haciz alarak,
....... İcra Müdürlüğü' nün ....... Esas sayılı dosyası ile
takip yapmıştır. 

¶

␱㜀$␸䠀$ఀdeceği mallara karşılık verilmiştir.Davalıdan
sipariş ettiği mallara ilişkin olarak vermiş olduğu senetler
kambiyo defterine işlenmiştir. Mallar müvekkilimize teslim
edilmemiştir. 

6-Bu nedenle bu davayı açmak gereği doğmuştur.

7-Müvekkilimizin davalıya borcu olmadığının tespiti ile, bizzat
davalı tarafından icraya konulan senetlerin iptalini istemekteyiz.

KANITLAR      : Sözleşme, İcra Dosyası ve her türlü yasal
kanıt.

CEVAP SÜRESİ  : 10 Gündür

İSTEM SONUCU  : Açıklanan nedenlerle; davamızın kabulü ile
müvekkilimizin davalıya borçlu olmadığının tespitine, sözleşme
gereği verilen senetlerin iptaline, davalı tarafından alacağı
olmadığı halde yaptığı ....... İcra Müdürlüğünün .......
Esas sayılı dosyalı takibinin durdurulması için İhtiyati Tedbir
Kararı verilmesine, davalının % 40 tazminatla cezalandırılmasına,
masraf ve yargı giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136
Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son
fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak
adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz. 

                                    
                    DAVACI VEKİLİ


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78