Giriş yap
Kayıt ol

         

             MARDİN AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE   
 									

DAVACI 		: ……………………………………							 		 			
………………………………………

DAVALI		: ………………………………………………….			
 			 			………………………………………..

DAVA KONUSU	Türk Medeni Kanununun 164, 166 ve 168’inci maddeleri ile
aynı kanunun 170’inci maddesi hükümleri doğrultusunda
“Boşanma” talebimin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR		:

Davalı …………….. ile ……………….. tarihinde evlendik.
…………………… tarihinde de ………………….. dünyaya
geldi. 

Evliliğimizin ilk dönemlerinde huzurlu ve mutlu bir hayat sürmemize
rağmen davalı yanın aile ortamımızda gerginlik başlatması
üzerine bazı sıkıntılar yaşamaya başladık. 

Evlendiğimizden beri var olan karakter uyumsuzluğu, fikri ve ruhi
anlaşmazlık giderek büyümüş, 1 çocuğumuz olmasına ve
evlendiğimizden bu yana 15 (on beş) yıl geçmesine rağmen evlilik
birliğinin sürmesi imkânsız hale gelmiştir. Tüm çabalarıma
rağmen aramızdaki duygusal bağ koptuğu gibi, 3 (üç) yıldır ayrı
yaşadığımız için evliliğin devamını sağlayacak hiçbir neden
de kalmamıştır. Her bir araya gelişimiz, ciddi tartışma ve
kavgalara neden olduğundan, artık bu evliliğin devamının mümkün
olmadığı tarafımdan anlaşılmıştır.		

Yukarıda arz ve izah ettiğim hususlarla
birlikte…………………tarihinde aleyhime açtığı boşanma
davasında haksız bulunan, barışma tekliflerimi reddeden, samimi
duygularla göndermiş olduğum “dön” ihtarıma itibar etmeyen,
tehditler savuran, binlerce memurun eşleriyle birlikte huzur içinde
yaşadığı görev yerime gelmeyeceğini belirterek fiili beraberliğe
yanaşmayan, sürekli bana beddualar eden davalı eşim
…………………..’ın bu kusurlarından dolayı Türk Medeni
Kanununun 164, 166 ve 168’inci maddeleri ile aynı kanunun 170’inci
maddesi hükümleri doğrultusunda boşanmamızın kabulüne karar
verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 

D. HUKUKİ NEDENLER 	:

¬

̤̀☊଀͆ഀ߆搁ĈŨༀ„ᄀ„᐀㲤帀„怀„愀̤摧㼟±

 açılacak alacak veya taşınır mal davaları için, orada
bulunmaları uzunca bir süre devam edebilecekse, bulundukları yer
mahkemesi de yetkilidir.” Hükmü ile Türk Medeni Kanununun
168’inci maddesinde yer alan; “Boşanma veya ayrılık davalarında
yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son
defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.” Hükmü
kapsamında Sayın Mahkemenizin davamda yetkili olarak davama
bakmasını talep ederim.

2.) Anayasa, TMK, Türk Borçlar Kanunu..., 6100 Sayılı HMK, Yargıtay
İçtihatları, Örf ve Adet Hukuku ve takdiri diğer deliller.

E. SÜBUT DELİLLER	: 

Nüfus Kayıtları.

Tanık Anlatımları 

Tarafların mali ve sosyal durum araştırmaları.

Davalının kullanımında olan ……………….. ve
…………………. nolu telefonlara ait gelen ve giden görüşme
listesi ve gelen ve giden sms (mesaj) detaylarının dava tarihinden
geriye dönük olarak 5 yıllık dökümlerinin TURKCELL, AVEA ve
VODAFONE GSM şirketlerinden celbi ve adına başka kayıtlı telefon
olup olmadığının yönünde tüm GSM şirketlerine ayrı ayrı
yazılması var ise dava tarihinden itibaren geriye dönük olarak 5
yıllık dökümlerinin dosyaya celbine.

Davalı tarafından çekilmiş görüntü kayıtları.

Fotoğraflar.

Gerek görülürse keşif ve bilirkişi incelemesi.

Karşı yanca sunulacak delillere mukabil delil sunma hakkım saklı
kalmak kaydıyla her türlü yasal delil.

F. SONUÇ VE İSTEM	:Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden ötürü
yargılama yapılarak;

Davalı ile  HYPERLINK
"http://www.kadinlarkulubu.com/evlilik-hazirligi-f693/" evlilik 
birliğini devam ettirme durum ve ihtimali kalmadığından davamın
KABULÜNE;

Evliliğimiz boyunca aldığım herhangi bir menkul veya gayrimenkul
bulunmadığından davalının mal rejimi ile ilgili talep edeceği
katkı payı katılım vb. gibi taleplerine karşı dava hakkımın
saklı tutulmasına,

Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini, saygılarımla arz ve talep ederim. 	
				…/…./201.	

					

Davacı

 PAGE  \* MERGEFORMAT 1 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78