Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          T.C.

İSTANBUL İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: E.

Borçlu vekili geldi.

Takibe dayanak yapılan karar tarafımızca tehiri icra ve mürafaa talepli
olarak temyiz edilmiştir. Buna ilişkin derkenarı dosyaya ibraz ediyoruz.
Dosya borcunu teminen bankasına ……..ait …….Tarih ve ….. mektup numaralı
…… TL bedelli teminat mektubunun aslı ve fotokopisini de iş bu dilekçe
ekinde dosyaya sunuyoruz. Teminat mektubu aslının kasaya alınarak
Yargıtay’dan tehiri icra kararını getirmek için tarafımıza, yargıtaya
sevk tarihinden itibaren 90 günden az olmamak üzere mehil verilmesini,

Borçlu Vekili olarak …… UYAP’a kayıt edilmesini talep ederim dedi.

  Borçlu Vekili